Co-museum

Εργαστήρια

ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023, ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

15:00 – 16:30

15:00 – 16:30

Masterclass | Αίθουσα CR1 – Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκη

Στο ειδώλιο του μάρτυρα: Μουσείο, Τέχνη, και Αποκαταστατική Δικαιοσύνη

Giovanna Brambilla, Ιστορικός Τέχνης, Σύμβουλος Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Μέλος της Κοινότητας Γνώσης του CCW (Cultural Welfare Centre-Torino) (Ιταλία)

Σε ένα πλαίσιο όπου τα μουσεία βρίσκουν το νόημά τους ως χώροι που μπορούν να υποστηρίξουν την ευημερία, θα συζητήσουμε τις δυνατότητές τους να αποτελέσουν ισχυρά εργαλεία για την αποκατάσταση της δικαιοσύνης. Προσφέροντας έδαφος για διάλογο, εκπαίδευση και κατανόηση, τα μουσεία μπορούν να βοηθήσουν στην αποκατάσταση αδικημάτων και συγκρούσεων, και να αποτελέσουν ένα πλαίσιο όπου η συνεργασία ανάμεσα στον δράστη, το θύμα και η κοινότητα να είναι εφικτή. Θα μιλήσουμε για συγκεκριμένα έργα τέχνης, και θα επισημάνουμε τις απόψεις με τις οποίες τα έργα αυτά μπορούν να γίνουν τα μέσα για την αφύπνιση της οπτικής, να διευκολύνουν την έναρξη μιας επικοινωνίας και να αμβλύνουν τις συγκρούσεις, χάρη στην ικανότητα των διαμεσολαβητών και τη συνεργασία τους με ιστορικούς τέχνης και επιμελητές. Θα έχουμε μια μοναδική ευκαιρία να ανταλλάξουμε μεθόδους και οράματα, και να αξιολογήσουμε την πιθανή διάδοση και τον επαναπροσδιορισμό αυτής της σχέσης σε άλλα πολιτιστικά πλαίσια, συζητώντας τις δυνατότητες και τα πιθανά εμπόδια.

15:00 – 16:30

Masterclass | Αίθουσα CR2 – Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκη

Τρεις τρόποι συμμετοχικής εργασίας. Συνεργατικά εκθεσιακά προγράμματα στο Διαπολιτισμικό Μουσείο στο Όσλο

Anders Bettum, Επιμελητής, Oslo Museum – Συντονιστής του Εθνικού Δικτύου Μουσείων για τις Μειονότητες και τη Διαφορετικότητα, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο του Όσλο (Νορβηγία)

Από το 2006 έως το 2016, το Διαπολιτισμικό Μουσείο στο Όσλο της Νορβηγίας πραγματοποίησε δύο μεγάλα συμμετοχικά εκθεσιακά προγράμματα σε συνεργασία με κοινότητες διαφορετικών μειονοτικών ομάδων στη Νορβηγία. Η πρώτη έκθεση παρουσίασε τις θρησκευτικές μειονότητες στο Όσλο, και η δεύτερη τις κοινότητες των Ρομά. Το επιτελείο των επιμελητών είχε την σπάνια ευκαιρία να εξετάσει τις πρακτικές του μουσείου και να αναλύσει τις σχέσεις που δημιουργήθηκαν με τους εταίρους σε αυτές τις κοινότητες, ενώ συμμετείχε στην έκδοση ενός βιβλίου για τα συμπεριληπτικά μουσεία.

Μέσα από αυτή τη δουλειά προέκυψε ένα διάγραμμα διαφορετικών τρόπων συνεργασίας, κατάλληλο για διαφορετικά είδη συμμετοχικών προγραμμάτων. Η φύση και οι στόχοι ενός συμμετοχικού προγράμματος συχνά απαιτούν από ένα μουσείο να μοιράζεται λίγη από την επιμελητική του δύναμη με τον εκάστοτε συνεργάτη του. Σε άλλες περιπτώσεις μπορεί να χρειάζεται να ενδυναμώσουμε περισσότερο έναν συνεργάτη, ή να του αναθέσουμε τον πλήρη έλεγχο του επιμελητικού ελέγχου. Ένα μουσείο μπορεί επίσης να θελήσει να εκφράσει τη δική του άποψη ή να χειριστεί ένα συγκεκριμένο θέμα στην κλίμακα που επιθυμεί. Αυτές οι δύο περιπτώσεις είναι συναφείς, αλλά δεν καλύπτουν η μία την άλλη. Ορίζοντας τις τιμές των δύο αυτών παραμέτρων σε χαμηλές, μεσαίες ή υψηλές, μπορούμε να ονομάσουμε τρεις διαφορετικούς τρόπους πρακτικής εργασίας: Το Μοντέλο Διαλόγου, το Μοντέλο Υποδοχής,  και το Μοντέλο Επιμέλειας.

Το απλό αυτό εργαλείο ανάλυσης έχει πλέον δοκιμαστεί στον χρόνο. Έχει αποδείξει την εφαρμοσιμότητα και τη χρησιμότητά του σε ένα ευρύ φάσμα καταστάσεων που έχουν να κάνουν με συνεργατικά προγράμματα σε μουσεία. Έχει δε εξελιχθεί σε ένα απαραίτητο εργαλείο για τον σχεδιασμό και την αξιολόγηση των συνεργασιών σε ένα μουσείο. Πιστεύουμε ότι μπορεί να έχει τη δυνατότητα να αξιολογήσει εκθέσεις και να κάνει το έργο της επιμέλειας μια πιο διαφανή διαδικασία, όχι μόνο για τους συμμετέχοντες, αλλά και για το ίδιο το κοινό. Ότι μπορεί να προσθέσει μια επιπλέον προοπτική στην αξία της συμμετοχικής εργασίας σε ένα μουσείο, αμβλύνοντας τις ηθικολογικές και αναδεικνύοντας τις ανταποδοτικές πλευρές της. Ελπίζουμε ότι μπορεί να ενθαρρύνει περισσότερα μουσεία να πειραματιστούν με συμμετοχικές μεθόδους.