Co-museum

Εργαστήρια

ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023, ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ/ΠΕΙΡΑΙΩΣ 138

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

10:00 – 13:00

10:00 – 11:30

Masterclass 
Συν-δημιουργώντας με τις Κοινότητες: Συνεργασία, Πειραματισμός και Επανάληψη 

Hanouf Al-Alawi, Επικεφαλής Εξωστρέφειας και Συμμετοχής Κοινού, Βρετανικό Μουσείο (Βρετανία)

Το 2020, η Hanouf ανέπτυξε και εγκαινίασε ένα πρότυπο συνεργασίας μεταξύ του Βρετανικού Μουσείου, των φιλανθρωπικών ενώσεων νεολαίας και των τοπικών μουσείων σε όλη τη Βρετανία, στο πλαίσιο της δουλειάς της στο Where we are… – ένα πρόγραμμα εξωστρέφειας του Βρετανικού Μουσείου σε όλη τη χώρα με στόχο τη συμπαραγωγή προγραμμάτων τέχνης και πολιτισμού με μη προνομιούχες ομάδες της νεολαίας. Στο πλαίσιο του masterclass, η Hanouf θα συζητήσει μαζί μας την πρωτοποριακή της δουλειά στο DiverSci, ένα Ευρωπαϊκό δίκτυο Επιστημονικών Κέντρων και Μουσείων που ανέπτυξε ένα πλαίσιο ενσωμάτωσης των αρχών της Ισότητας, της Διαφορετικότητας και της Συμπερίληψης σε όλα τα επίπεδα ενός οργανισμού. Ελάτε μαζί μας για μια ειλικρινή συζήτηση σχετικά με τις προσεγγίσεις, το ήθος, τη μεθοδολογία, τις προκλήσεις, τις χαρές και τα εμπόδια της ουσιαστικής και δίκαιης αμοιβαίας επικοινωνίας με τους συνεργάτες και το κοινό.

10:00 – 11:30

Masterclass 
Μοιραζόμαστε τις ανθρωποκεντρικές πρακτικές εργασίας μας για να γίνουμε καλύτεροι

Micah Parzen, Διευθύνων Σύμβουλος, Museum of Us (Η.Π.Α.) 

Η «μεγάλη παραίτηση», η ώθηση προς το συνδικαλισμό και η κριτική που άσκησαν κινήματα όπως το «ChangetheMuseum» και το «Museum Workers Speak» λειτούργησαν ως μια σοβαρή προειδοποίηση για τον χώρο των μουσείων. Αυτό το εργαστήριο θα επικεντρωθεί στην ανάγκη για μια, εδώ και χρόνια, αναμενόμενη για τον χώρο των μουσείων, στροφή στις ανθρωποκεντρικές πρακτικές εργασίας. Στο εργαστήριο αυτό θα: (1) ορίσουμε το ποιες είναι αυτές οι ανθρωποκεντρικές πρακτικές εργασίας και γιατί είναι τόσο σημαντικές. (2) θα παρουσιάσουμε παραδείγματα για το πώς μπορούν να είναι στην πράξη. και (3) θα ανακαλύψουμε το πώς μπορούν να βοηθήσουν ένα μουσείο να εξελιχθεί σε έναν πιο υγιή, πιο δίκαιο και, τελικά πιο βιώσιμο θεσμό. Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να μοιραστούν τις δικές τους ανθρωποκεντρικές πρακτικές εργασίας με τους υπόλοιπους, και να διερευνήσουν τα εμπόδια που μπορεί να προκύψουν.

12:00 – 13:30

Masterclass 
Different by Design: Καινοτόμες Προσεγγίσεις για Συμπεριληπτικές, Προσβάσιμες Μουσειακές Εκθέσεις

Sarah Schleuning, “Margot B Perot” Επικεφαλής Επιμελήτρια Διακοσμητικών Τεχνών, Dallas Museum of Art (Η.Π.Α.)

Το ‘speechless: different by design’ ήταν ένα πείραμα – μια πρωτοποριακή έκθεση στο Μουσείο Τέχνης του Ντάλας – που είχε στόχο να προωθήσει την έννοια της συμπερίληψης, την ενσυναίσθηση και την καλύτερη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο βιώνουμε τον κόσμο μέσα από τις αισθήσεις μας, σε συνδυασμό με την εξερεύνηση, την αισθητική ποιότητα και το καινοτόμο design. Η ανάπτυξη της πρωτοποριακής αυτής έκθεσης, επιβεβαίωσε αυτό που ήδη υποψιαζόμασταν: ότι το κοινό των μουσείων δεν είναι μονοδιάστατο, και ότι συνήθως, ο νευροαποκλίνων πληθυσμός δεν αποτελεί κύριο μέλημά τους. Μπορούν λοιπόν τα μουσεία να αλλάξουν για να αγκαλιάσουν ένα πιο ποικιλόμορφο – στην περίπτωση αυτή νευροποικιλόμορφο— κοινό; Πώς θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε και να διευρύνουμε την κατανόησή μας για τη διαφορετικότητα και την αναπηρία, προσφέροντας παράλληλα πιο προσβάσιμους χώρους και εμπειρίες; Αυτό το masterclass θα δώσει στους συμμετέχοντες το έναυσμα για μια ειλικρινή συζήτηση σχετικά με τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες ανάπτυξης καινοτόμων έργων και θα εξετάσει πιθανά επόμενα βήματα.

12:00 – 13:30

Masterclass 
Το Καθεστώς των Καλλιτεχνών: Η UNESCO συνηγορεί υπέρ της ευνοϊκής μεταχείρισης καλλιτεχνών και επαγγελματιών στους τομείς του πολιτισμού για την προστασία και την προώθηση της πολυμορφίας των πολιτιστικών εκφράσεων.

Karalyn Monteil, Επικεφαλής Προγραμμάτων και Εξωστρέφειας, Τομέας Πολιτισμού, Τμήμα Πολυμορφίας Πολιτιστικών Εκφράσεων, UNESCO 

Μέσω δύο βασικών κανονιστικών πράξεων της UNESCO, της Σύστασης του 1980 που
αφορά στο Καθεστώς των Καλλιτεχνών και της Σύμβασης του 2005 για την προστασία και
την προώθηση της πολυμορφίας των πολιτιστικών εκφράσεων, η UNESCO υποστηρίζει τη
λήψη μέτρων ευνοϊκής μεταχείρισης για τους καλλιτέχνες και τους επαγγελματίες του
πολιτισμού. Τα μέτρα περιλαμβάνουν τη βελτίωση του επαγγελματικού, κοινωνικού και
οικονομικού καθεστώτος των καλλιτεχνών μέσα από την εφαρμογή στρατηγικών που
σχετίζονται με την κατάρτιση, την κοινωνική ασφάλιση, την απασχολησιμότητα, το εισόδημα
και τις συνθήκες φορολόγησης, την κινητικότητα και την ελευθερία έκφρασής τους.
Και τα δύο αυτά έγγραφα της UNESCO παραμένουν επίκαιρα τόσο σήμερα, όσο και πριν
από δεκαετίες, όταν συντάχθηκαν, δεδομένων των συνεχιζόμενων παγκόσμιων προκλήσεων
σε σχέση με τις αρχές της Διαφορετικότητας, της Ισότητας, της Συμπερίληψης και της
Προσβασιμότητας, των κοινωνικο-οικονομικών δικαιωμάτων και της επίδρασης της ψηφιακής
τεχνολογίας, και της τεχνητής νοημοσύνης, στο έργο των καλλιτεχνών.